Sự điện li là gì? Cách phân loại và Bài tập về chất điện li
Khái niệm sự điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Các dạng bài tập về sự điện li? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của DINHNGHIA.COM.VN nhé!

Sự điện li là gì?

Thí nghiệm

Kiểm tra tính dẫn điện của một số hóa chất là NaCl khan, NaOH khan, dung dịch sacarozơ, ancol etylic, nước cất và dung dịch natri clorua.

tìm hiểu về sự điện li Sự điện li là gì? Cách phân loại và Bài tập về chất điện li

Định nghĩa

Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axit, bazơ, muối trong nước

Phân loại các chất điện li

Chất điện li mạnh

Chất điện li yếu

Chất không điện li

Các dạng bài tập liên quan đến sự điện li

Ví dụ 1: Xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu và viết phương trình điện li của các chất sau: (HNO_{3},Mg(OH)_{2}, Ba(OH)_{2}, HCl, H_{2}SO_{4}, H_{2}S)

Cách giải

Phương trình điện li:

(HNO_{3} rightarrow H^{+} + NO_{3}^{-})

(Ba(OH)_{2} rightarrow Ba^{2+} + 2OH^{-})

(HCl rightarrow H^{+} + Cl^{-})

(H_{2}SO_{4} rightarrow 2H^{+} + SO_{4}^{2-})

Phương trình điện li:

(Mg(OH)_{2}) là bazơ ở dạng kết tủa phân li yếu

(Mg(OH)_{2} rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^{-})

(H_{2}S) là axit yếu nên phân li cũng yếu theo 2 nấc như sau:

(H_{2}S rightleftharpoons H^{+} + HS^{-})

(HS^{-} rightleftharpoons H^{+} + S^{2-})

Ví dụ 2: Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau:

  1. Dung dịch (NaOH, 0,1M)
  2. Dung dịch (BaOH_{2}, 0,1M)

Cách giải

  1. Phương trình điện li:

(NaOH rightarrow Na^{+} + OH^{-})

Theo phương trình ta có:

Nồng độ ion của (Na^{+} = OH^{-} = C_{M}, NaOH = 0,1 , (mol))

     2. Phương trình điện li:

(Ba(OH)_{2} rightarrow Ba^{2+} + 2OH^{-})

Theo phương trình ta có:

Nồng độ ion của (Ba^{2+} = frac{1}{2} OH^{-} = C_{M}{Ba(OH)_{2}} = 0,1 , (mol))

Vậy nồng độ ion của (Ba^{2+} = 0,1M;, OH^{-} = 0,2M)

Bài viết trên đây của DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp những thông tin về khái niệm sự điện li là gì, thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu cũng như các dạng bài tập về sự điện li. Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem thêm >>> Phenol là gì? Tính chất, Cách điều chế và Ứng dụng của Phenol

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -