Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme
Polyme là gì? Tính chất hóa học và tính chất vật lý của Polyme? Ứng dụng của Polyme là gì? Cách điều chế Polime như nào?… Cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu về chủ đề Polime là gì cùng những nội dung liên quan qua bài viết dưới đây!

Polyme là gì?

Định nghĩa Polyme

Polime (Polyme) là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắt xích  monome) liên kết với nhau tạo nên.

Ví dụ: polietilen

tìm hiểu polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

(-CH_{2} – CH_{2} –) gọi là mắt xích

((-CH_{2} – CH_{2}-)_{n}) công thức tổng quát

(CH_{2}=CH_{2}) gọi là monome

n là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

Phân loại Polyme

Danh pháp của Polyme

Tính chất vật lý của Polime

Bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm Polyme là gì thì bạn cũng cần nắm được các tính chất vật lý của Polyme như sau:

Tính chất hóa học của Polime

Polime có thể tham gia 3 loại phản ứng: phân cắt mạch, giữ nguyên mạch và khâu mạch.

Phản ứng giữ nguyên mạch polime

Các nhóm thay thế đính vào mạch polime có thể tham gia phản ứng mà không làm thay đổi mạch polime.

phản ứng cộng trong polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

phản ứng thủy ngân trong polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

(C_{2n}H_{3}nCl_{n} + xCl_{2}rightarrow C_{2n}H_{3n-x}Cl_{n+x} + xHCl)

phản ứng thế trong polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

Phản ứng phân cắt mạch polime

Tinh bột, xenlulozơ, protein, nilon,… bị thủy phân cắt mạch trong môi trường axit, polistiren bị nhiệt phân cho stiren, cao su thiên nhiên bị nhiệt phân cho isopren,…

Ví dụ:

((-NH[CH_{2}]_{5}CO-)_{n}+ nH_{2}O rightarrow nH_{2}N[CH_{2}]_{5}COOH)

Polime trùng hợp bị nhiệt phân hay quang phân thành các đoạn nhỏ và cuối cùng là monome ban đầu, gọi là phản ứng giải trùng hợp hay đepolime hóa.

Phản ứng khâu mạch polime

phản ứng khâu mặt polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

Cách điều chế Polyme

Có thể điều chế polime bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng hợp Polyme

phản ứng trùng hợp trong polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

Ví dụ:

ví dụ phản ứng trùng hợp trong polime là gì Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

Người ta phân biệt phản ứng trùng hợp thường (chỉ của một loại monome như trên) và phản ứng đồng trùng hợp của một hỗn hợp monome. Ví dụ:

ví dụ điển hình phản ứng polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

Phản ứng trùng ngưng Polyme

phản ứng trùng ngưng trong polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

ví dụ phản ứng trùng ngưng trong polyme là gì  Polyme là gì? Tính chất, Ứng dụng và Điều chế polyme

Các phản ứng trên gọi là phản ứng trùng ngưng.

Ví dụ: (HOCH_{2}CH_{2}OH) và (HOOCC_{6}H_{4}COOH);(H_{2}N[CH_{2}]_{6}NH_{2}) và  (HOOC[CH_{2}]_{5}COOH…)

Trên đây là kiến thức hữu ích về Polyme là gì, tính chất, ứng dụng và cách điều chế Polime. Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề Polyme là gì, đừng quên để lại thắc mắc bên dưới để DINHNGHIA.COM.VN hỗ trợ nhé!.

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -