Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản
Cách mạng vô sản là gì? Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản đã diễn ra như thế nào? Cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu một số phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản tiêu biểu và nguyên nhân thất bại qua bài viết dưới đây nhé

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản đầu thế kỷ 20

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bùng nổ, cách mạng tháng 10 Nga thành công đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước khi diễn ra phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản thì các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản nổ ra rất mạnh mẽ vào đầu thế kỷ XX

Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản

Vào giai đoạn 1920 – 1930 ở Việt Nam đã nổ ra các phong trào yêu nước, đánh đuổi thực dân Pháp với nhiều hình thức khác nhau, tiêu biểu như:

phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và hình ảnh minh họa cách mạng tư sản Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản

Nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản cuối cùng đều thất bại là do:

Thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20 đặt ra vấn đề gì? – Điều này cho thấy cách mạng của Việt Nam đang đứng trước khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo. Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn phương pháp làm cách mạng hợp thời đại và có đường lối cách mạng đúng đắn

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Khuynh hướng vô sản là gì? – Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản là một cuộc cách mạng mà theo đó giai cấp công nhân tiến hành lật đổ tư bản.

Sự ra đời của  phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Cuối năm 1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu, Trung Quốc để tìm hiểu về tình hình hoạt động của những người yêu nước Việt nam sinh sống tại đây, đặc biệt người tiếp xúc với các thanh niên trong tổ chức “Tâm tâm xã”. Từ đó, lựa chọn một số thanh niên tích cực để tuyên truyền giác ngộ và thành lập Cộng sản đoàn.

Tháng 2/1925 “Cộng sản đoàn” được thành lập với số lượng 9 người. Dựa trên nhóm này, người lại đứng ra thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) – một tổ chức có tính chất cách mạng và quần chúng rộng rãi. Ngay từ khi ra đời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã chủ trương thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc rồi tiến lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thành lập chính phủ công – nông – binh, phát triển sản xuất, xóa bỏ tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam và trên thế giới.

Với những hoạt động tích cực sau khi thành lập, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá Chủ nghĩa Mac – Lenin,  luận giải phóng dân tộc và tổ chức, vận động nhân dân đấu tranh đã dấy lên một phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào công nhân.

Để hiểu rõ hơn về phần này, các bạn nên tìm đọc các bài tiểu luận vai trò của lãnh tụ nguyễn ái quốc với phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản để nắm bắt rõ hơn về bối cảnh lúc bấy giờ.

phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và hình ảnh hồ chí minh Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản và tư sản

Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có sự thay đổi qua từng giai đoạn.

Giai đoạn tự phát (trước năm 1925)

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 thường có quy mô nhỏ hẹp do sự yếu thế của giai cấp công nhân và chưa có chủ trương cách mạng đúng đắn.

Phong trào công nhân giai đoạn này vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô nhỏ hẹp trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền. Mục đích chủ yếu tập trung vào nội dung kinh tế và hầu hết các phong trào đều diễn ra tự phát, chỉ có duy nhất 1/25 cuộc đấu tranh là có lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ, ví dụ như cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son 8/1925.

Giai đoạn tự giác (sau 1925)

Từ năm 1925 trở đi, nhờ những điều kiện thuận lợi đã thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào công nhân nói riêng

Các phong trào yêu nước chống pháp theo khuynh hướng vô sản như:

Hình thức đấu tranh ở giai đoạn này chủ yếu là bãi công, mục đích đấu tranh về cả kinh tế và chính trị chứ không đơn thuần vì lợi ích kinh tế như giai đoạn trước. Quy mô rộng khắp cả nước, có sự lãnh đạo và đoàn kết của quần chúng nhân dân. Từ đó, sức mạnh của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản lại tăng lên gấp bội.

Sự bùng nổ của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản đã mở ra một con đường mới, một chân lý mới cho phong trào đấu tranh của dân tộc ta. Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn sẽ nắm rõ được các vấn đề xoay quanh phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới bài viết này để DINHNGHIA.COM.VN hỗ trợ giải đáp giúp bạn nếu còn bất cứ thắc mắc gì về phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

Xem thêm >>> Chiến thắng biên giới thu đông 1950: Bối cảnh, Diễn biến và Ý nghĩa

Tác giả: Việt Phương

Lịch sử -