Nước Đại Việt thời Lê Sơ: Tình hình Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội
Nhà Lê Sơ được thành lập sau khi Lê Lợi phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh quân Minh giành thắng lợi. Nước Đại Việt thời Lê Sơ phát triển hưng thịnh về mọi mặt từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, khoa học, nghệ thuật. Cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây về nước Đại Việt thời Lê Sơ. 

Tình hình kinh tế, chính trị, quân sự, luật pháp

Tổ chức bộ máy chính quyền

sơ đồ bộ máy nhà nước đại việt thời lê sơ Nước Đại Việt thời Lê Sơ: Tình hình Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội

Tổ chức quân đội

Luật pháp

Tình hình kinh tế xã hội của nước Đại Việt thời Lê Sơ

Tình hình Kinh tế nước Đại Việt thời Lê Sơ

Nông nghiệp

Trong bối cảnh khó khăn, những tàn dư của ách đô hộ nhà Minh vô cùng nặng nề, nhà nước đã có những chính sách phát triển nông nghiệp như:

=>  Nông nghiệp phục hồi và phát triển một cách nhanh chóng.

Công thương nghiệp

gốm chu đậu ở nước đại việt thời lê sơ Nước Đại Việt thời Lê Sơ: Tình hình Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội

=>  Với chính sách và biện pháp khuyến khích phát triển của nhà nước, nhân dân cần cù lao động, nền kinh tế của nước đại việt ta dần được khôi phục và phát triển

Tình hình Xã hội nước Đại Việt thời Lê Sơ

Thời Lê sơ có các giai cấp chính là :

Tình hình văn hóa – giáo dục của nước Đại Việt thời Lê Sơ

Tình hình giáo dục nước Đại Việt thời Lê Sơ

Nhà nước Đại Việt thời Lê Sơ rất quan tâm đến giáo dục đào tạo nhân tài thể hiện ở:

bia tiến sĩ của nước đại việt thời lê sơ Nước Đại Việt thời Lê Sơ: Tình hình Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Xã hội

Tình hình văn hóa – khoa học – nghệ thuật nước Đại Việt thời Lê Sơ

Văn học

Văn học có nội dung yêu nước, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng của với các tác phẩm tiêu biểu như:

Khoa học, nghệ thuật

Về khoa học:

Về nghệ thuật:

Trên đây là khái quát về quy trình xây dựng bộ máy nhà nước và khôi phục kinh tế của thời Lê Sơ. Hy vọng sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích trong quá trình nghiên cứu về nước Đại Việt thời Lê Sơ cũng như lịch sử Việt nam lúc bấy giờ.

Xem thêm >>> Trận Tốt Động Chúc Động: Bối cảnh, Diễn biến, Kết quả và Ý nghĩa

Tác giả: Việt Phương

Lịch sử -