Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion
Liên kết ion là gì? Sự hình thành liên kết ion có gì đặc biệt? So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị? Bài tập liên kết ion và liên kết cộng hóa trị? Dấu hiệu cho thấy phân tử có liên kết cộng hóa trị? Trong phạm vi bài viết dưới đây, cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu liên kết ion là gì cùng những nội dung liên quan.

Khái niệm liên kết ion là gì?

Theo định nghĩa, liên kết ion (liên kết điện tích) là một dạng liên kết với bản chất là lực hút tĩnh điện giữa hai loại ion mang điện tích trái dấu. Thông thường, liên kết điện tích xảy ra giữa các nguyên tử nguyên tố phi kim với nguyên tử của nguyên tố kim loại.

Sự hình thành ion

Ion là gì?

Trong nguyên tử, số proton bằng số electron nên nguyên tử trung hòa điện. Trong phản ứng hóa học, nếu nguyên tử mất bớt hoặc thu thêm electron, nó sẽ trở thành phần tử mang điện tích dương hoặc âm. Nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện được gọi là ion.

Ion dương (hay cation)

tìm hiểu khái niệm liên kết ion Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

(Mg rightarrow Mg^{2+} + 2e)

(Al rightarrow Al^{3+} + 3e)

Ion âm (hay anion)

(F + e rightarrow F^{-})

hình ảnh về liên kết ion âm Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

(Cl + e rightarrow Cl^{-})

(O + 2e rightarrow O^{2-})

(S + 2e rightarrow S^{2-})

Quy tắc bát tử

Các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm với 8 electron (hoặc của Heli với 2 electron) ở lớp ngoài cùng.

Ion đơn và ion đa nguyên tử

(Li^{+},Mg^{2+},Al^{3+},Cu^{2+},F^{-},Cl^{-},S^{2-},…)

Ion amoni ((NH_{4}^{+})), các ion gốc axit như ion nitrat ((NO_{3}^{-})), ion sunfat ((SO_{4}^{2-})), ion photphat ((PO_{4}^{3-}))

Sự hình thành liên kết ion

Sự tạo thành liên kết ion của phân tử hai nguyên tử

Do đặc điểm cấu tạo nguyên tử và theo quy tắc bát tử, khi các nguyên tử Na và Cl  tiếp xúc với nhau sẽ có sự nhường và nhân electron để trở thành các ion (Na^{+}, Cl^{-}), có cấu hình electron nguyên tử giống cấu hình electron nguyên tử của các khí hiếm Ne và Ar. Các ion (Na^{+}, Cl^{-}) được tạo thành có điện tích trái dấu, hút nhau tạo nên liên kết này trong phân tử cũng như trong tinh thể NaCl

sự tạo thành liên kết ion của phân tử hai nguyên tử Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

(Na^{+} + Cl^{-} rightarrow NaCl)

Sự tạo thành liên kết ion trong phân tử nhiều nguyên tử

sự tạo thành liên kết ion trong phân tử nhiều nguyên tử Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

(Ca^{2+} + 2Cl^{-} rightarrow CaCl_{2})

Tinh thể ion

Tinh thể NaCl

Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dựng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể NaCl các ion (Na^{+}, Cl^{-}) được phân bố luân phiên đều đặn trên các đỉnh của các hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều có 6 ion ngược dấu gần nhau.

liên kết ion và tinh thể nacl Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

Tinh chất chung của hợp chất ion

Ví dụ: Nhiệt độ nóng chảy của NaCl là (800^{circ}C), của MgO là (2800^{circ}C).  

Liên kết cộng hóa trị

Định nghĩa liên kết cộng hóa trị là gì?

Là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.

Điều kiện hình thành liên kết cộng hóa trị

Các nguyên tử giống nhau hoặc gần giống nhau, liên kết với nhau bằng cách góp chung các electron hóa trị. Ví dụ: (Cl_{2}, H_{2}, N_{2}, HCl, H_{2}O…)

Dấu hiệu cho thấy phân tử có liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực

So sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị

so sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

hình ảnh ví dụ về liên kết ion Liên kết ion là gì? Tìm hiểu sự hình thành liên kết ion

Chú ý: Quy ước này chỉ có ý nghĩa tương đối, có nhiều ngoại lệ và có nhiều thang đo độ âm điện khác nhau. Ví dụ phân tử HF có hiệu độ âm điện > 1,7 nhưng vẫn là hợp chất cộng hóa trị.

Xem thêm >>> Liên kết cộng hóa trị là gì? Chuyên đề liên kết cộng hóa trị 

Trên đây là những kiến thức hữu ích về khái niệm liên kết ion là gì, liên kết cộng hóa trị là gì, sự hình thành ion. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin phục vụ cho quá trình học tập của bản thân về chủ đề liên kết ion. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -