L/C là gì? Các đặc điểm của L/C và Đánh giá ưu nhược điểm L/C

L/C là một thuật ngữ dùng trong xuất nhập khẩu, nếu không nghiên cứu và hoạt động trong ngành thì khó mà hình dung được L/C là gì. Sau đây là một số thông tin liên quan đến L/C được DINHNGHIA.COM.VN tổng hợp!

L/C là gì và các loại L/C

L/c là gì

L/C hay còn gọi là thư tín dụng là viết tắt của từ Letter of Credit. L/C là thư do ngân hàng phát hành cam kết với người xuất khẩu về việc thanh toán một khoản tiền trong một thời gian nhất định, nếu người bán xuất trình được các chứng từ hợp lệ theo quy định của L/C.

Thư tín dụng L/C được sử dụng trong trường hợp các chủ thể của hợp đồng ở các quốc gia khác nhau, các bên thiếu tin tưởng lẫn nhau, phương thức sử dụng thư tín dụng giúp hai bên có thể yên tâm về quyền lợi của mình.

l/c là gì và l/c mẫu L/C là gì? Các đặc điểm của L/C và Đánh giá ưu nhược điểm L/C

Các loại L/C

Một số loại L/C phổ biến hiện nay là: 

Đặc điểm của L/C là gì?

L/C không phụ thuộc vào hợp đồng ngoại thương (hợp đồng xuất phát cho việc mở l/c). theo đó  ngân hàng không li bị ràng buộc bởi các hợp đồng này ngay cả khi l/c có dẫn chiếu đến (điều 4 UCP600). Các ngân hàng chứ không quan tâm đến đối tượng của hợp đồng ngoại thương (hàng hóa dịch vụ) mà chỉ làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ (Điều 5 UCP600).

Các ngân hàng chứ không quan tâm đến đối tượng của hợp đồng ngoại thương (hàng hóa dịch vụ) mà chỉ làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ (Điều 5 UCP600).

l/c là gì – là cam kết bảo đảm thanh toán trong quá trình xuất nhập khẩu L/C là gì? Các đặc điểm của L/C và Đánh giá ưu nhược điểm L/C

Theo quy định của UCP600 thì thư tín dụng L/C là không thể hủy ngang. Nếu các bên muốn áp dụng phiên bản UCP nào thì phải được thể hiện rõ trong thư tín dụng. Người mua hàng hóa, dịch vụ là người đề nghị mở L/C, nhưng ngân hàng phát hành mới là bên chịu trách nhiệm thanh toán, nên khi người thụ hưởng ký phát hối phiếu thì phải đòi tiền ngân hàng phát hành L/C.

Đánh giá ưu và nhược điểm của thư tín dụng L/C

Ưu điểm của L/C là gì

Đối với người xuất khẩu

Đối với người nhập khẩu

Lợi ích đối với Ngân hàng

Nhược điểm của L/C là gì

l/c là gì và nhược điểm của l/c L/C là gì? Các đặc điểm của L/C và Đánh giá ưu nhược điểm L/C

Như vậy, sự xuất hiện của l/c giúp thúc đẩy quá trình ngoại thương, hợp tác quốc tế của quốc gia. Trên đây là một số thông tin về l/c, hy vọng sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn về l/c là gì, đặc điểm cũng như những đánh giá chung về thư tín dụng l/c.

Tác giả: Việt Phương

Kiến thức chung -