Axit amin là gì? Cấu trúc, Tính chất và Vai trò của Axit amin
Axit amin là gì? Công thức và cấu trúc của axit amin? Tính chất vật lý và tính chất hóa học của axit amin như nào? Vai trò của axit amin?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, DINHNGHIA.COM.VN sẽ giới thiệu đến bạn chủ đề về axit amin cùng những nội dung liên quan, cùng tìm hiểu nhé!

Tìm hiểu Axit amin là gì?

Định nghĩa Axit amin là gì?

Cấu trúc của Axit amin

cấu trúc của axit amin là gì Axit amin là gì? Cấu trúc, Tính chất và Vai trò của Axit amin

Tính chất của Axit amin là gì?

Tính chất vật lý của Axit amin

Tính chất hóa học của Axit amin

Các axit amin vừa có tính axit, vừa có tính bazơ nên có thể tạo muối với các axit vô cơ lẫn với kiềm.

Tính axit

(NH_{2}-CH_{2}-COOH + KOH rightarrow NH_{2}CH_{2}-COOK + H_{2}O)

Tính bazơ

(NH_{2}-CH_{2}-COOH + HCl rightarrow ClNH_{3}-CH_{2}-COOH)

Phản ứng trùng ngưng của amino axit

(nNH_{2}-CH_{2}-COOH + HCl rightarrow (-NH-CH_{2}CO-)_{n} + nH_{2}O)

Phản ứng trùng ngưng của 6-aminohexanoic (axit (epsilon -aminocaproic)) hoặc axit 7-aminoheptanoic (axit (omega -aminoenantoic)) với xác tác tạo thành polime thuộc loại poliamit.

Phản ứng với (HNO_{2})

(HOOC-R-NH_{2} + HNO_{2} rightarrow HOOC-R-OH + N_{2} + H_{2}O)

Phản ứng este hoá

(NH_{2}-CH_{2}-COOH + ROH rightarrow NH_{2}-CH_{2}-COOR + H_{2}O)

Chú ý:

(NH_{2}-CH_{2}-COOK + 2HCl rightarrow NH_{3}Cl-CH_{2}-COOH + KCl)

(NH_{3}Cl-CH_{2}-COOH + 2KOH rightarrow NH_{2}-CH_{2}-COOK + KCl + H_{2}O)

Một số alpha amino axit thường gặp

Bên cạnh việc tìm hiểu định nghĩa axit amin là gì, cấu trúc hay tính chất của axit amin thì bạn cũng cần nắm được một số Alpha Amino Axit thường gặp như trong bảng dưới đây:

axit amin là gì và bảng alpha amino axit Axit amin là gì? Cấu trúc, Tính chất và Vai trò của Axit amin

Các dạng toán và bài tập về axit amin

Dạng 1: Bài toán đốt cháy

Ví dụ 1: Đốt cháy 0.2 mol hợp chất amino axit A được lấy từ thiên nhiên, thu được 26,4 g khí (CO_{2}), 12,6 gam hơi (H_{2}O) và 2,24 lít khí (N_{2}). Nếu đốt cháy 1 mol A cần 3,75 mol (O_{2}). Công thức cấu tạo của X là:

Cách giải:

Ta có:

(n_{CO_{2}} = frac{26,4}{44} = 0,6, (mol))

(n_{H_{2}O} = frac{12,6}{18} = 0,7, (mol))

(n_{N_{2}} = frac{2,24}{22,4} = 0,1, (mol))

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

Nếu đốt cháy 1 mol A cần 3,75 mol (O_{2})

(rightarrow) Đốt cháy 0,2 mol A cần 0,75 mol (O_{2})

Bảo toàn nguyên tố O: (n_{O(amino, axit)} + 2nO_{2} = 2nCO_{2} + n_{H_{2}O})

(rightarrow) (n_{O(amino, axit)} = 0,4 , (mol)) (rightarrow) số O (amino axit) = 2

Bảo toàn nguyên tố N (rightarrow) số N (amino axit) = 1

Vậy amino axit A có công thức phân tử: (C_{3}H_{7}O_{2}N)

Mà A được lấy từ thiên nhiên nên A là (alpha – amino, axit)

(rightarrow) Công thức cấu tạo: (H_{2}NCH(CH_{3})COOH).

Dạng 2: Bài toán về tính axit và tính bazơ

Phương trình tổng quát và công thức tính nhanh:

((H_{2}N)_{a}-R-(COOH)_{b}overset{bHCl}{rightarrow} left{begin{matrix} (ClH_{3}-R-(COOH)_{b})\ HCl, du, hoac, (H_{2}N)_{a}-R-(COOH)_{b}, du end{matrix}right.)

(overset{NaOH, du}{rightarrow}left{begin{matrix} (NH_{2}-R-(COONa)_{b})\ NaCl end{matrix}right.)

  1. (n_{NaCl} = n_{HCl})
  2. (n_{NaOH, pu} = n_{H_{2}O} = n_{HCl} + n_{(-COOH)})

Phương trình tổng quát và công thức tính nhanh:

((H_{2}N)_{a}-R-(COOH)_{b}overset{bNaOH}{rightarrow}left{begin{matrix} (H_{2}N)_{a}-R-(COONa)_{b}\ NaOH, du, hoac, (H_{2}N)_{a}-R-(COOH)_{b}, du end{matrix}right.)

(overset{HCl, du}{rightarrow}left{begin{matrix} (ClH_{3}N)_{a}-R-(COOH)_{b}\ NaCl end{matrix}right.)

  1. (n_{NaCl} = n_{NaOH} = n_{H_{2}O})
  2. (n_{HCl, pu} = n_{NaOH} + n_{(-NH_{2})})
  3. (m_{aa} + m_{NaOH} + m_{HCl} = m_{m} + m_{H_{2}O})

Ví dụ 2: Cho 0,15 mol alanin vào 175ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch A. Cho HCl dư vào dung dịch. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là bao nhiêu?

Cách giải:

(n_{NaOH} = 0,175.2 = 0,35 , (mol))

Alanin ((H_{2}N-CH(CH_{3})- COOH)) trong phân tử chứa 1 nhóm ((-NH_{2})) và 1 nhóm ((-COOH)).

(rightarrow n_{(-NH_{2})} = n_{alanin} = 0,15, (mol))

Sử dụng công thức tính nhanh:

(n_{HCl, pu} = n_{NaOH} + n_{(-NH_{2})} = 0,35 + 0,15 = 0,5, (mol))

Vậy số mol HCl đã phản ứng là 0,5 mol.

Như vậy, bài viết trên đây của DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về khái niệm axit amin là gì, công thức và cấu trúc của axit amin, tính chất vật lý và tính chất hóa học của axit amin cũng như vai trò của axit amin. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân về chủ đề axit amin là gì. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -