Lý thuyết về sắt và các hợp chất của sắt – Hóa học 12
Công thức hợp chất của sắt là gì? Các dạng bài tập về hợp chất của sắt?… Trong bài viết dưới đây, DINHNGHIA.COM.VN sẽ giới thiệu đến bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề lý thuyết về sắt và các hợp chất của sắt, cùng tham khảo nhé!

Hợp chất của sắt (II)

Hợp chất của sắt (II) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

hợp chất của sắt và hình ảnh minh họa Lý thuyết về sắt và các hợp chất của sắt – Hóa học 12

Sắt (II) oxit: FeO

(FeO + 2HCl rightarrow FeCl_{2} + H_{2}O)

(FeO + H_{2} rightarrow Fe + H_{2}O)

(FeOoverset{HNO_{3}, H_{2}SO_{4}, (d,t^{circ})}{rightarrow}) dung dịch muối (Fe^{3+})

Phương trình hóa học như sau:

(3FeO + 10HNO_{3} rightarrow 3Fe(NO_{3})_{3} + NO + 5H_{2}O)

Sắt (II) hiđroxit

(Fe(OH)_{2} + O_{2} + H_{2}O rightarrow Fe(OH)_{3})

(Fe(OH)_{2} overset{t^{circ}}{rightarrow} FeO + H_{2}O)

(4Fe(OH)_{2} + O_{2} overset{t^{circ}}{rightarrow} 2Fe_{2}O_{3} + 4H_{2}O)

Muối sắt (II)

(2FeCl_{2} + Cl_{2} rightarrow 2FeCl_{3})

(10FeSO_{4} + 2KMNO_{4} + 8H_{2}SO_{4} rightarrow 5Fe_{2}(SO_{4})_{3} + 2MnSO_{4} + K_{2}SO_{4} + 8H_{2}O)

Hợp chất sắt (III)

Sắt (III) oxit: (Fe_{2}O_{3})

(Fe_{2}O_{3} + 6HCl rightarrow 2FeCl_{3} + 3H_{2}O)

(Fe_{2}O_{3} overset{+Al,H_{2},CO,C}{rightarrow} Fe)

PTHH: (Fe_{2}O_{3} + Al overset{t^{circ}}{rightarrow} Al_{2}O_{3} + 2Fe)

(2FeCl_{3} + Fe rightarrow 3FeCl_{2})

(2FeCl_{3} + Cu rightarrow 2FeCl_{2} + CuCl_{2})

Lưu ý: (Fe_{3}O_{4}) là hỗn hợp của (FeO) và (Fe_{2}O_{3})

Sắt (III) hiđroxit: (Fe(OH)_{3})

(Fe(OH)_{3} + 3HClrightarrow FeCl_{3} + 3H_{2}O)

(Fe(OH)_{3} overset{t^{circ}}{rightarrow} Fe_{2}O_{3} + 3H_{2}O)

Muối sắt (III)

PTHH:

(Fe_{2}(SO_{4})_{3} + Cu rightarrow 2FeSO_{4} + CuSO_{4})

(2FeCl_{3} + H_{2}Srightarrow 2FeCl_{2} + 2HCl + S)

(2FeCl_{3} + 3Na_{2}CO_{3} + 3H_{2}O rightarrow 2Fe(OH)_{3} + 6NaCl + 3CO_{2})

Một số bài tập liên quan đến hợp chất của sắt

Ví dụ 1: Để hòa tan 34,8 gam hỗn hợp gồm (Fe_{3}O_{4},FeO,Fe_{2}O_{3}) (số mol (FeO) = số mol (Fe_{2}O_{3})) thì phải dùng một lượng vừa đủ dung dịch (H_{2}SO_{4}) 4,9% loãng. Tính khối lượng của dung dịch (H_{2}SO_{4}) 4,9%

Cách giải:

Vì số mol (FeO) = số mol (Fe_{2}O_{3}) nên xem như (Fe_{3}O_{4})

Vậy hỗn hợp được coi như chỉ có một oxit là (Fe_{3}O_{4})

(n_{hh} = frac{34,8}{232} = 0,15, mol)

(Fe_{3}O_{4} + 4H_{2}SO_{4} rightarrow Fe_{2}(SO_{4})_{3} + FeSO_{4} + 4H_{2}O)

Khối lượng dung dịch (H_{2}SO_{4}) 4,9% là:

(frac{0,6.98}{4,9}.100 = 1200, (g))

Khối lượng dung dịch thu được là:

1200 + 34,8 = 1234,8 gam

Ví dụ 2: Khử hoàn toàn 16 gam (Fe_{2}O_{3}) bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch (Ca(OH)_{2}) dư. Tìm khối lượng kết tủa thu được.

Cách giải:

Ta có:

một số bài tập về hợp chất của sắt Lý thuyết về sắt và các hợp chất của sắt – Hóa học 12

Vậy khối lượng kết tủa là m = 0,3.100 = 30 (g)

DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề hợp chất của sắt. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã tìm được những thông tin cần thiết cho quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân về hợp chất của sắt. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -