Liên từ trong tiếng anh là gì? Tổng hợp Cách dùng và Bài tập
Cũng như nhiều loại từ khác trong tiếng anh, liên từ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ nghĩa của câu. Vậy liên từ trong tiếng anh là gì? Cách sử dụng liên từ? Bài tập liên từ có những dạng nào? Cách phân loại liên từ ra sao? Có những loại liên từ thường dùng nào? Cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu liên từ trong tiếng anh là gì cũng như tổng hợp các kiến thức về liên từ qua bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa liên từ trong tiếng anh là gì?

Liên từ trong tiếng anh là gì? Liên từ được kí hiệu là Conjunctions trong tiếng anh. Có thể nói, liên từ có chức năng nối hai phần trong cùng một câu, trong đó hai thành phần này có thể là tính từ, danh từ hay trạng từ, hoặc cũng có thể là hai mệnh đề riêng biệt. Ví dụ về liên từ: or, but, so, yet, and, since, because…

định nghĩa và khái niệm liên từ trong tiếng anh là gì Liên từ trong tiếng anh là gì? Tổng hợp Cách dùng và Bài tập

Tác dụng và chức năng của liên từ

Tác dụng và chức năng của liên từ: Liên từ giúp cho các ý trong một câu cũng như các câu văn trong một đoạn trở nên có ý nghĩa và giúp liên kết với nhau chặt chẽ hơn.

công dụng và chức năng của liên từ trong tiếng anh là gì Liên từ trong tiếng anh là gì? Tổng hợp Cách dùng và Bài tập

Cách phân loại liên từ

Sau khi có được khái niệm liên từ trong tiếng anh là gì, chúng ta cũng khám phá về cách phân loại liên từ nhé. Liên từ được chia làm ba loại: liên từ kết hợp, liên từ tương quan và liên từ phụ thuộc.

Liên từ kết hợp/đẳng lập

Trong tiếng anh được gọi là coordinating conjunctions, có tổng cộng 7 liên từ kết hợp. Liên từ kết hợp dùng để nối hai từ trong câu (có cùng bản chất), nối hai cụm từ hoặc nói hai mệnh đề.

        Ví dụ: No, I am not here on Friday of Saturday

      Ví dụ: She can read and write in English very well

     Ví dụ: I must study hard for the exam or I can fail

     Ví dụ: She tried to explain all things to him but he didn’t listen to her

     Ví dụ: He plays soccer well yet he doesn’t play badminton

     Ví dụ: She prepared in advance so she is confident that she will win in the exam.

liên từ trong tiếng anh là gì và cách phân loại liên từ Liên từ trong tiếng anh là gì? Tổng hợp Cách dùng và Bài tập

Liên từ tương quan

Trong tiếng anh được gọi là correlative conjunctions. Liên từ tương quan giúp nối hai đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Ví dụ: danh từ với danh từ, tính từ với tính từ, mệnh đề với mệnh đề. Liên từ tương quan luôn đi thành một cặp song song với nhau và không tách rời được. Những liên từ tương quan hay được sử dụng như: either…or, neither…nor, both…and và not only…but also…

Cấu trúc và cách dụng về liên từ tương quan

 Lưu ý khi sử dụng liên từ tương quan

liên từ trong tiếng anh là gì và lưu ý khi sử dụng liên từ Liên từ trong tiếng anh là gì? Tổng hợp Cách dùng và Bài tập

Liên từ phụ thuộc

Tiếng anh được gọi là subordinating conjunctions. Liên từ phụ thuộc chỉ dùng để nối hai mệnh đề trong câu, đặc biệt một mệnh đề sẽ là mệnh đề chính, và mệnh đề còn lại là mệnh đề phụ thuộc (mệnh đề phụ và là mệnh đề có danh từ).

Chức năng của liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc giúp diễn đạt mối quan hệ giữa hai mệnh đề trong câu, có thể là mối quan hệ điều kiện, mối quan hệ nguyên nhân-hệ quả, quan hệ trái ngược nhau về logic…

Cách dùng danh từ phụ thuộc

      Ví dụ: I will love you very much as long as you also love me

      Ví dụ: As soon as you arrive, I start sing a song

     Ví dụ: After he finished his homework, his father came home.

     Ví dụ: Though she’s very famous she is still six

    Ví dụ: As she came was leaving

    Ví dụ: She didn’t go to school because of the heavy rain

    Ví dụ: Even if he is confident in his ability, never underestimate his opponents.

    Ví dụ: Now that she passed the exam, she can play baminton all week.

    Ví dụ: If you don’t study hard, you will faill the exam.

    Ví dụ: She left in order that she woundn’t be caught in the traffic jam.

    Ví dụ: When you visit Hanoi, please call to me

    Ví dụ: I won’t explain for you until you tell to me the truth

    Ví dụ: While I am very good at science, my little sister really hates it.

     Ví dụ: please take an umbrella in case it rains.

Trên đây là những kiến thức tổng quát về liên từ cũng như trả lời cho câu hỏi liên từ trong tiếng anh là gì, cách dùng liên từ, bài tập liên từ và cách phân loại liên từ. Mong rằng đã cung cấp cho bạn những thông tin thiết thực phục vụ cho quá trình nghiên cứu và học tập của bản thân. Nếu có đóng góp hoặc có thêm bất cứ câu hỏi nào về bài viết liên từ trong tiếng anh là gì, mời bạn để lại nhận xét bên dưới để chúng mình cùng trao đổi thêm nhé.

Tác giả: Việt Phương

Tiếng anh -