Hóa trị là gì, quy tắc hóa trị và bài tập vận dụng
Hóa trị là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình lập công thức hóa học cũng như giải các bài tập hóa học. Vậy hóa trị là gì, quy tắc hóa trị là gì? Hôm nay, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN giải quyết những vấn đề này qua chủ đề hóa trị là gì nhé!. 

Định nghĩa hóa trị là gì?

Hóa trị là gì?

Ví dụ về hóa trị

Bảng hóa trị một số nguyên tố hóa học

Từ khái niệm hóa trị là gì, chúng ta cần nắm được bảng hóa trị của một số nguyên tố hóa học. Để dễ dàng hơn trong quá trình làm bài tập. Ta có thể sử dụng bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học. Bảng hóa trị cung cấp thông tin về tên nguyên tố, ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và hóa trị.

bang-hoa-tri-mot-so-nguyen-to-hoa-hoc Hóa trị là gì, quy tắc hóa trị và bài tập vận dụng

Bài ca hóa trị

Có nhiều cách để nhớ được hóa trị của các nguyên tố hóa học, tuy nhiên, một trong số những cách hiệu quả nhất được nhiều người áp dụng là học thuộc bài ca hóa trị sau: 

bai-ca-hoa-tri Hóa trị là gì, quy tắc hóa trị và bài tập vận dụng

Quy tắc hóa trị

Quy tắc hóa trị là gì?

Ta có quy tắc hóa trị như sau, tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Theo quy tắc hóa trị thì x.a = y.b

Chuyển thành tỉ lệ (frac{x}{y}=frac{b}{a} = frac{b’}{a’})

Lấy x = b (hoặc b’) và y = a (hoặc a’). Nếu a’, b’ là những số nguyên đơn giản hơn so với a, b.

Vận dụng quy tắc hóa trị

quy-tac-hoa-tri Hóa trị là gì, quy tắc hóa trị và bài tập vận dụng

Ví dụ về quy tắc hóa trị

Cacbon đioxit được tạo nên từ nguyên tố cacbon (C) mang hóa trị IV và oxi (O) hóa trị II. Theo quy tắc hóa trị, ta có: x.IV = y.II

=> chuyển thành tỉ lệ: (frac{x}{y}=frac{II}{IV} = frac{1}{2}) => x = 1; y = 2.

Vậy, công thức hóa học của cacbon đioxit là (CO_{2})

Bài tập về hóa trị

Bài tập 1: Xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các trường hợp sau đây:

a) KH, (H_{2}S), (CH_{4})

b) FeO, (Ag_{2}O), (NO_{2})

Hướng dẫn giải:

a) KH: Có H có hóa trị I. Theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.1 = 1.b => K hóa trị I.

(H_{2}S): có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 2.1 = 1.b => S hóa trị II.

(CH_{4}): có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 4.1 => C hóa trị IV.

b) FeO: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 2.1 => Fe hóa trị II

(Ag_{2}O): có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có 2.a = 1.2 => Ag hóa trị I.

(NO_{2}): có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.a = 2.2 => N hóa trị IV

Bài tập 2: Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau: NO, (N_{2}O_{3}), (N_{2}O), (NO_{2}).

Hướng dẫn: Ta có N hóa trị IV, O hóa trị II. Theo quy tắc hóa trị, ta có: x.4 = y.2

Vậy, công thức hóa học phù hợp nhất là (NO_{2}).

Như vậy, bạn đã cùng DINHNGHIA.COM.VN giải quyết được các vấn đề về hóa trị cũng như quy tắc hóa trị – những lý thuyết cơ bản trong hóa học cùng một số bài tập liên quan. Chúc bạn thành công.

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -