Giới sinh vật là gì? Phân chia giới sinh vật như thế nào?
Chỉ cần nghe về giới sinh vật là có thể thấy được nó mang hàm nghĩa rất rộng. Vậy theo bạn, giới sinh vật là gì? Phân chia giới sinh vật như thế nào? Bài viết dưới đây của DINHNGHIA.COM.VN sẽ làm rõ hơn về vấn đề này, giúp các bạn có cái nhìn mới lạ về giới sinh vật.

Giới sinh vật là gì?

Giới sinh vật là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Hệ thống phân loại của giới sinh vật từ thấp đến cao được sắp xếp cụ thể như sau: Loài (species) -> Chi (genus) -> Họ (family) -> Bộ (ordo) -> Lớp (class) -> Ngành (division) -> Giới (regnum).  

giới sinh vật là gì Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

Có bao nhiêu giới sinh vật?

Việc phân chia giới sinh vật tùy thuộc vào kiến thức hiểu biết qua các thời kỳ. Vào thế kỷ XVIII, dựa trên tiêu chí dễ quan sát về hình thái giải phẫu của các bộ phận của cơ thể, Cac Line – ông tổ của ngành phân loại học đã chia tất cả các sinh vật thành 2 giới: giới thực vật và giới động vật.

Đến thế kỷ XIX, khi phát hiện ra các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, các nhà sinh học đã xếp vi khuẩn, tảo, nấm vào giới thực vật và xếp nguyên sinh động vật vào giới động vật.

Đến thế kỷ XX, khi nghiên cứu sâu về cấu tạo hiển vi cũng như phương thức dinh dưỡng đã xếp các sinh vật thành 4 giới: giới vi khuẩn, giới nấm, giới thực vật (gồm tảo và thực vật) và giới động vật (gồm nguyên sinh động vật và động vật).

Từ năm 1969, hệ thống phân loại 5 giới do nhà sinh thái người Mỹ R.H.Whitaker đề xuất đã được công nhận rộng rãi, bao gồm: Giới khởi sinh – Monera (gồm vi khuẩn), giới nguyên sinh – Protista (gồm động vật nguyên sinh và tảo), giới nấm – Fungi, giới thực vật – Plantae, giới động vật – Animalia.

phân chia giới sinh vật Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

>>> Xem thêm : Vai trò của thực vật là gì? Vai trò của thực vật đối với con người và động vật

Đặc điểm chung của mỗi giới sinh vật

Giới khởi sinh (Monera)

Giới khởi sinh trong giới sinh vật Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

Giới nguyên sinh (Protista)

giới nguyên sinh trong giới sinh vật Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

Giới nấm (Fungi)

giới nấm trong giới sinh vật Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

Giới thực vật (Plantae)

giới thực vật trong giới sinh vật Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

Giới động vật (Animalia)

giới động vật trong giới sinh vật Giới sinh vật là gì? Phân chia  giới sinh vật như thế nào?

Chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự biến đổi kỳ diệu của thiên nhiên mang đến cho cuộc sống nếu không biết những kiến thức bổ ích này. Từ đặc điểm của từng loại trong giới sinh vật, có thể thấy rằng, hệ sinh thái là vô cùng đa dạng và phong phú.

Tác giả: Việt Phương

Sinh học -