Độ tan của một chất trong nước là gì? Công thức tính độ tan
Độ tan của một chất trong nước là gì? Công thức tính độ tan của một chất trong nước như nào? Lý thuyết và bài tập về độ tan?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu về chủ đề trên nhé!

Lý thuyết độ tan của một chất trong nước

Chất tan và chất không tan

Nếu 100 gam nước hòa tan:

Tính tan của các hợp chất trong nước

Ta có bảng tính tan của một số hợp chất sau:

hình ảnh về bảng độ tan của một chất trong nước Độ tan của một chất trong nước là gì? Công thức tính độ tan

Chú thích:    K : không tan

                     T: Tan

                     KB: không bền

                     K: bền

Độ tan của một chất trong nước là gì?

Định nghĩa độ tan của một chất trong nước

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Ví dụ: Ở (25^{circ}C 🙂

Yếu tố ảnh hưởng tới độ tan

kiến thức trọng tâm về độ tan của một chất trong nước Độ tan của một chất trong nước là gì? Công thức tính độ tan

Công thức tính độ tan của một chất trong nước

Công thức

(S = frac{m_{ct}}{m_{dm}}.100)

Trong đó:

Độ tan càng lớn thì chất càng dễ tan và ngược lại. Dựa vào công thức tính độ tan, người ta có thể tìm được mối quan hệ giữa độ tan của một chất với nồng độ phần trăm dung dịch bão hoaf của chúng ở một mức nhiệt độ xác định.

Công thức được áp dụng như sau:

(C = frac{100S}{100 + S})

Một số dạng bài tập về độ tan

Dạng 1: Tính lượng tinh thể ngậm nước cần thiết cho thêm vào dung dịch

Phương pháp giải:

Trước tiên ta cần dùng định luật bảo toàn khối lượng để tính:

(m_{ddtt} = m_{tt} + m_{ddbd})

Trong đó:

(m_{ddbd}) là khối lượng dung dịch ban đầu

Tiếp theo áp dụng công thức để tính khối lượng chất tan trong dung dịch tạo thành:

(m = m_{ctcttt} + m_{ctctddbd})

Trong đó:

Dạng 2: Tính lượng chất tan cần tách ra hay thêm vào khi thay đổi nhiệt độ

Phương pháp giải:

DINHNGHIA.COM.VN đã giúp bạn nắm được những kiến thức hữu ích về chủ đề độ tan của một chất trong nước thông qua bài viết trên đây. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -