Định nghĩa hộp giảm tốc, nguyên lý hoạt động hộp giảm tốc
Định nghĩa hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc Định nghĩa hộp giảm tốc, nguyên lý hoạt động hộp giảm tốc
Hình 1: Hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc là bộ phận trung gian giữa động cơ và các bộ phận làm việc của máy móc, truyền động bằng ăn khớp trực tiếp và tỉ số truyền không đổi.

Hiện nay các loại động cơ được chế tạo đều có tốc độ quay rất lớn, trong nhiều trường hợp không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công việc nên cần phải có một bộ phận trung gian để giảm tốc độ quay. Trong trường hợp này các loại hộp giảm tốc đóng vai trò quan trọng làm tăng đáng kể sức mạnh của động cơ giảm tốc là bộ phận trung gian giữa động cơ và các bộ phận làm việc của máy côn.

Nguyên lý hoạt động

Cấu tạo của hộp giảm tốc gồm nhiều bánh răng: răng thẳng hoặc răng nghiêng, lần lượt ăn khớp với nhau theo đúng tỷ số truyền và momen quay đã thiết kế để lấy ra số vòng quay cần thiết.

Hình 2: Cấu tạo hộp giảm tốc Định nghĩa hộp giảm tốc, nguyên lý hoạt động hộp giảm tốc
Hình 2: Cấu tạo hộp giảm tốc

Phân loại hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc dựa trên tỉ số truyền chung

Loại truyền động trong hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc dùng để làm gì?

Tác giả: Việt Phương

Vật lý -