D/O là gì? Nội dung của D/O thể hiện điều gì? Các loại lệnh D/O
D/O là một thuật ngữ được sử dụng trong thương mại và vận chuyển quốc tế. Vậy D/O là gì? hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu cụ thể ngay trong bài viết dưới đây nhé!

D/O là gì? Nội dung của D/O

Lệnh giao hàng (D/O)là một chứng từ quan trọng trọng vận chuyển quốc tế. Đối với những người không làm việc bên mảng xuất nhập khẩu thì còn rất mơ hồ về loại chứng từ này. D/O là gì? nội dung của nó như thế nào? Hãy tìm hiểu ở các mục sau đây nhé

D/O là gì?

D/O là viết tắt của delivery order có nghĩa tiếng Việt là lệnh giao hàng. Đây là chứng từ nhận hàng mà doanh nghiệp nhập khẩu nhận được để trình cho cơ quan giám sát kho hàng (hoặc cảng  biển) đến trước khi rút hàng ra khỏi container, kho, bãi,…

Có thể hiểu đơn giản là lệnh giao hàng là giấy chỉ thị người này (người đang giữ hàng)  giao cho một người nào có ghi trong lệnh giao hàng – consignee với mục đích hướng dẫn (đề nghị) cảng hoặc bộ phận quản lý hàng hoá chuyển giao quyền cầm giữ hàng hoá cho bên được định danh (giao cho người nhập khẩu). Doanh nghiệp nhập khẩu bắt buộc phải tập hợp đầy đủ lệnh giao hàng thì mới có thể nhận được hàng.

d/o là gì D/O là gì? Nội dung của D/O thể hiện điều gì? Các loại lệnh D/O

Nội dung của D/O là gì?

Lệnh giao hàng bao gồm những nội dung chính sau đây:

Các loại lệnh giao hàng (D/O)

Dựa vào chủ thể ban hành, D/O được phân thành hai loại:

D/O của forwarder

Đây là lệnh giao hàng của đại lý vận chuyển, theo đó đại lý vận chuyển ban hành lệnh này để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận (doanh nghiệp nhập khẩu). Tuy nhiên, trong trường  hợp đại lý vận chuyển không phải là người viết Bill thì không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn yêu cầu phải có những chứng từ khác kèm theo.

D/O của hãng tàu

Đây là lệnh giao hàng của hãng tàu, theo đó hãng tàu sẽ phát hành lệnh để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó. Thông thường sẽ là: hãng tàu yêu cầu giao hàng cho đại lý vận chuyển và đại lý vận chuyển này yêu cầu giao hàng cho consignee thực sự (doanh nghiệp nhập khẩu). Người nhập khẩu chỉ đủ điều kiện nhận hàng khi được đại lý vận chuyển nắm trong tay D/O mà hãng tàu cấp phát giao lại cho mình.

d/o là gì và mẫu lệnh giao hàng D/O là gì? Nội dung của D/O thể hiện điều gì? Các loại lệnh D/O

Một số lưu ý đặc biệt

Sau đây là một số lưu ý đặc biệt khi tìm hiểu về D/O là gì cũng như cách sử dụng lệnh giao hàng 

Những giấy tờ cần thiết để lấy D/O là gì

Khi nhận hàng người nhập khẩu cần phải mang theo những giấy tờ sau:

Đối với hàng full container thì trên D/O sẽ được đóng dấu “hàng giao thẳng”, còn nếu trong trường hợp người nhập khẩu hạ hàng và cắt chì tại bãi thì D/O sẽ được đóng dấu “hàng rút ruột”

d/o là gì và dấu trên d/o thể hiện tình trạng hàng hóa D/O là gì? Nội dung của D/O thể hiện điều gì? Các loại lệnh D/O

Một số lưu ý trong trường hợp đặc biệt

Khi chỉ cần D/O của forwarder (đại lý vận chuyển) cũng có thể nhận hàng: khi forwarder ký tên trên lệnh giao hàng dưới cương vị là đại lý của hãng tàu thì mặc định lệnh giao hàng đó có hiệu lực như lệnh giao hàng của hãng tàu.

Khi cần lệnh nối của feeder để nhận hàng: trong trường hợp vận chuyển có chuyển tải hàng hóa bằng tàu phụ thì doanh nghiệp cần thêm một lệnh nối của feeder nữa mới có thể nhận hàng. Lệnh nối này không cần bản gốc mà chỉ cần sử dụng bản photo, thông thường doanh nghiệp phải yêu cầu forwarder cung cấp cho mình.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin về thắc mắc D/O là gì. Chúc bạn sẽ vận dụng những kiến thức này thật hữu ích vào công việc cũng như cuộc sống của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề D/O là gì, mời bạn để lại nhận xét bên dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé!

Tác giả: Việt Phương

Kiến thức chung -