Chuyên đề: Lý thuyết về Crom và Hợp chất của Crom
Crom và hợp chất của Crom là gì? Công thức hợp chất của Crom? Các dạng bài tập điển hình về crom và hợp chất của Crom?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu về chủ đề crom và hợp chất của crom cũng như một số nội dung liên quan nhé!

Crom là gì?

Vị trí trong Bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử

Tính chất vật lí của crom là gì?

lý thuyết về crom và hợp chất của crom Chuyên đề: Lý thuyết về Crom và Hợp chất của Crom

Tính chất hóa học của crom là gì?

Trong các hợp chất crom có số oxi hoá từ +1 → +6 (hay gặp +2, +3 và +6).

(2Cr + 3O_{3} overset{t^{circ}}{rightarrow} 2Cr_{2}O_{3})

(2Cr + 3Cl_{2} overset{t^{circ}}{rightarrow} 2CrCl_{3})

(2Cr + 3S_{2} overset{t^{circ}}{rightarrow} Cr_{2}S_{3})

(2Cr + 2HCl rightarrow CrCl_{2} + H_{2})

(2Cr + H_{2}SO_{4} rightarrow CrSO_{4} + H_{2})

Chú ý: Cr không tác dụng với dung dịch (HNO_{3}) hoặc (H_{2}SO_{4}) đặc, nguội.

bảng tổng hợp về crom và hợp chất của crom Chuyên đề: Lý thuyết về Crom và Hợp chất của Crom

Hợp chất của crom

Crom (III) oxit: (Cr_{2}O_{3})

(Cr_{2}O_{3} + 2NaOH rightarrow 2NaCrO_{2} + 2H_{2}O)

(Cr_{2}O_{3} + 6HCl rightarrow 2CrCl_{3} + 3H_{2})

Crom (III) hiđroxit: (Cr(OH)_{3})

(Cr(OH)_{3} + NaOH rightarrow NaCrO_{2} + 2H_{2}O)

(Cr(OH)_{3} + 3HCl rightarrow CrCl_{3} + 3H_{2}O)

(2CrCl_{3} + Zn rightarrow 2CrCl_{2} + ZnCl_{2})

(2NaCrO_{2} + 3Br_{2} + 8NaOH rightarrow 2Na_{2}CrO_{4} + 6NaBr + 4H_{2}O)

Crom (IV) oxit: (CrO_{3})

(CrO_{3} + H_{2}O rightarrow H_{2}CrO_{4}, (axit, cromic))

(2CrO_{3} + H_{2}O rightarrow H_{2}Cr_{2}O_{7}, (axit, dicromic))

Một số chất hữu cơ và vô cơ ((S,P,C,C_{2}H_{5}OH)) bốc cháy khi tiếp xúc với (CrO_{3}).

Muối crom (IV)

(K_{2}Cr_{2}O_{7} + 6FeSO_{4} + 7H_{2}SO_{4} rightarrow 3Fe(SO_{4})_{3} + Cr_{2}(SO_{4})_{3} + K_{2}SO_{4} + 7H_{2}O)

(Cr_{2}O_{7}^{2-} + H_{2}O rightleftharpoons 2CrO_{4}^{2-} + 2H^{+})

tìm hiểu về crom và hợp chất của crom Chuyên đề: Lý thuyết về Crom và Hợp chất của Crom

Một số bài tập về Crom và hợp chất của Crom

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

(Cr rightarrow Cr_{2}O_{3} rightarrow Cr_{2}(SO_{4})_{3} rightarrow Cr(OH)_{3} rightarrow Cr_{2}O_{3})

Giải:

  1. (4Cr + 3O_{3} rightarrow 2Cr_{2}O_{3})
  2. (Cr_{2}O_{3} + 3H_{2}SO_{4} rightarrow Cr_{2}(SO_{4})_{3} + 3H_{2}O)
  3. (Cr_{2}(SO_{4})_{3} + 6NaOH rightarrow 2Cr(OH)_{3} + 3Na_{2}SO_{4})
  4. (2Cr(OH)_{3} rightarrow Cr_{2}O_{3} + 3H_{2}O)

Ví dụ 2: Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam (O_{2}) và 1 mol crom (III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xem xét natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn chưa?

Giải:

(2Na_{2}Cr_{2}O_{7} rightarrow 2Na_{3}O + 2Cr_{2}O_{3} + 3O_{2})

Số mol (O_{2}) là:

(n_{O_{2}} = frac{48}{32} = 1,5, mol)

Số mol (Na_{2}Cr_{2}O_{7}) là:

(n_{Na_{2}Cr_{2}O_{7}} = frac{2}{3}n_{O_{2}} = 1, mol)

Nung 2 mol (Na_{2}Cr_{2}O_{7}) nếu thu 48 gam (O_{2}) thì chỉ nung hết 1 (mol). Do đó phản ứng chưa kết thúc.

Trên đây là tổng hợp những kiến thức hữu ích về Crom và hợp chất của Crom. Hy vọng đã mang đến cho bạn những thông tin cần thiết cho quá trình nghiên cứu và học tập của bản thân về chủ đề Crom và hợp chất của Crom. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -