Cấu tạo và thành phần nguyên tử: Lý thuyết và Cách giải bài tập
Thành phần nguyên tử là gì? Lý thuyết về cấu tạo và thành phần nguyên tử cần nắm vững? Cách giải các dạng bài tập thành phần nguyên tử lớp 10?… Hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu về chủ đề này thông qua nội dung của bài viết dưới đây nhé!

Cấu tạo và thành phần nguyên tử

Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ nguyên tử.

hình ảnh minh họa cấu tạo và thành phần nguyên tử Cấu tạo và thành phần nguyên tử: Lý thuyết và Cách giải bài tập

Kích thước và khối lượng của nguyên tử

Kích thước của nguyên tử

Nguyên tử các nguyên tố có kích thước vô cùng nhỏ.

Đơn vị biểu diễn

(1u = frac{1}{12}) khối lượng một nguyên tử đồng vị cacbon 12

(1 u = 1,6605.10^{-27} kg)

khối lượng nguyên tử và thành phần nguyên tử Cấu tạo và thành phần nguyên tử: Lý thuyết và Cách giải bài tập

Mối quan hệ giữa các loại hạt trong nguyên tử

(Rightarrow) số p = số e

(Cation, (X^{n+})overset{-ne}{leftarrow}, (X)overset{+me}{rightarrow} (X^{m-}))

(m_{nt} = m_{ion})

(Do khối lượng của electron rất nhỏ nên ta bỏ qua)

Điều kiện bền của nguyên tử

Số p (leq) số n (leq) 1,5 số p  (các nguyên tố không bền là những chất phóng xạ có p (>) 82)

Một số những đại lượng đặc trưng

Điện tích hạt nhân và số hiệu nguyên tử

Ví dụ: trong nguyên tử K có Z = 19+  (Rightarrow) trong nguyên tử K có 19p và 19e

Lưu ý: phân biệt số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) và điện tích hạt nhân (Z+)

Số khối

Ví dụ: Hạt nhân nguyên tử O có 8p và 8n (Rightarrow) A = 8 + 8 = 16

Phương pháp giải bài tập tìm số hạt

Ví dụ: Nguyên tử Nhôm có điện tích hạt nhân là (13^{+}). Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Hãy cho biết số khối của nhôm.

Cách giải:

Ta có điện tích hạt nhân là (13^{+}) , tức  p = 13 (1)

Ta lại có (p+e) – n = 12

Mà p = e Suy ra 2 p – n = 12 (2)

Thế (1) vào (2) ta được:  2 . 13 – n = 12

Suy ra  n = 26 – 12 = 14

Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27. Vậy số khối của nhôm là 27.

DINHNGHIA.COM.VN đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về chủ đề thành phần nguyên tử qua nội dung bài viết trên đây. Hy vọng rằng bạn sẽ nắm chắc lý thuyết, các dạng bài tập cũng như cách giải về chủ đề cấu tạo và thành phần nguyên tử. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -