Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN
Mối quan hệ giữa gen và arn là gì? Là một câu hỏi quan trọng xuyên suốt bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn của chương trình sinh học lớp 9. Để các bạn có thể nắm bắt rõ hơn về bài học, DINHNGHIA.COM.VN đã tổng hợp những kiến thức liên quan đến bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn thông qua bài viết sau đây.

Đặc điểm của AND 

Khởi đầu bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thành phần cấu tạo cũng như cấu trúc của ADN để có những hình dung cụ thể hơn về Gen nhé.

Cấu tạo của AND

ADN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm nhiều đơn phân là các nucleotit. Mỗi nucleotit có cấu tạo bởi:

đặc điểm của and trong bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN

Cấu trúc của AND

Mỗi phân tử ADN gồm có hai chuỗi polinucleotit  song song và ngược chiều nhau (chiều 3’→5′ và chiều 5’→3′) . Các nucleotit của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung.

=> Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:

>>> Xem thêm: Trình bày cấu tạo của nơron thần kinh và Phân loại nơron thần kinh

Chức năng của AND

Chức năng của AND là  lưu giữ truyền đạt và bảo quản thông tin di truyền giữa các thế hệ, vì thế sẽ quy định tính trạng của sinh vật. Đặc điểm di truyền được lưu tại AND dưới dạng một mật mã hệ thống.

Đặc điểm của Gen – Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN

Gen là một đoạn phân tử  ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay ARN, từ đó có thể thấy được Gen mang bản chất của ADN, trên một đoạn phân tử ADN chứa rất nhiều Gen.

đặc điểm cấu trúc của gen trong bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN

Các loại gen

Dựa vào vai trò của các sản phẩm gen có thể chia thành 2 loại: gen cấu trúc và gen điều hòa

Cấu trúc chung của gen 

Mỗi gen có hai mạch polinucleotit, trong đó có một mạch gốc (3 ‘→5’) mang thông tin mã hóa cho các axitamin, mạch còn lại được gọi là mạch bổ sung

Mỗi gen mã hóa prôtêin bao gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit:

Đặc điểm của ARN

ARN là một phân tử polyme cơ bản có nhiều vai trò trong mã hóa, dịch mã, điều hòa, và biểu hiện của gen. Vậy mối quan hệ giữa gen và arn là gì? Hãy cùng tìm hiểu một phần rất quan trọng của bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn ngay sau đây nhé.

đặc điểm của arn trong bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn Bài 17 mối quan hệ giữa gen và ARN

Thành phần cấu tạo của ARN

Tương tự như ADN, ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm nhiều đơn phân là các nucleotit. Mỗi nucleotit có cấu tạo bởi:

Cấu trúc và chức năng của ARN

Các ribônuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị giữa H3PO4 của ribônuclêôtit này với C5H10O5 của ribônuclêôtit kia.

Có 3 loại ARN:

Mối quan hệ giữa gen và arn

Như vậy qua những kiến thức tổng hợp của phần trên bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn thì có thể thấy rằng mối quan hệ giữa adn và arn là trình tự các nuclêôtit trên gen (một đoạn ADN) quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Qua sơ đồ:  Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → tính trạng của bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được mối liên hệ adn gen và tính trạng là:

Trên đây là tổng hợp kiến thức của bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn trong chương trình sinh học lớp 9. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn, thì hãy để lại ý kiến bên dưới bài viết để DINHNGHIA.COM.VN hỗ trợ giải đáp cho bạn nhé!

Tác giả: Việt Phương

Sinh học -